GAZONS

Bij de aanleg van een gazon is het belangrijk met enkele zaken rekening te houden. Talrijke problemen in jonge gazons zijn het gevolg van een slechte bodemstructuur; slechte drainage van overtollig regenwater, dichtslempen van de toplaag en plasvorming, zuurstofgebruik in de wortelzone, een verarmd bodemleven en slechte beworteling, slechte grasgroei zonder dichtgroeien van de grasmat, ontstaan van mosgroei. De bodemstructuur kan verbeterd worden door diepere, ondoordringbare grondlagen goed los te maken, te zorgen voor een overal voldoend dikke toplaag en voor voldoende humus in de grond door het toevoegen van geschikt organisch materiaal.

Het onderhoud van een bestaand gazon is een continu proces waar regelmatig zorg aan besteed moet worden, wil je kunnen uitkijken op een net en verzorgd graspleintje.

Het probleem waar de meeste gazons mee te kampen hebben is een gebrek aan zuurstof, water en voedingsstoffen, vooral wanneer het gazon vaak betreden wordt.

Er ontstaat dan een viltlaag die de ondergrond begint te verstikken waardoor voedingsstoffen niet tot bij het wortelgestel raken.
Vandaar dat men toch rekening moet houden met enkele jaarlijkse basisbehoeftes zoals; verticuteren, bemesten en bekalken.

VOORBEREIDING GRASMATTEN

AANLEG GRASMATTEN

© All rights reserved by groenvoorzieninghomme.be – powered by Hvweb.be